ORTODONTİ

ORTODONTİ

Çeşitli nedenlerle meydana gelen dişlerin çapraşıklığını düzeltmek için dişlerin üzerine yapıştırılan braketler ve bunların içinden geçen tel ile dişlere kuvvet verilerek hareket etmesi sağlanan aparatlara denir.

Ortodontik tedavi her yaşta uygulanabilir. Ancak özellikle çene bölgesini ilgilendiren sorunlar varsa, büyüme ve gelişimden de yararlanabilmek için çocukların tam buluğ çağına girmeden önce (10-12 yaş) muayene edilmeleri gerekmektedir. Eğer gerekli ise tedavilerine hemen başlanmalıdır.

Ortodontik tedavi öncesi teşhis ve tedavi planlaması için bir takım analizler yapılması gereklidir. Diş doktorunuz çekilen sefalometrik film üzerinde analiz yaparak dişlerin çene içindeki durumlarını tespit eder. Fotoğraflardan gülüş analizi ve profil analizi yapılmaktadır.

Metal Braket

Dişler üzerine yapıştırılan gri görünümlü metal braketler ve teller ile uygulanan tedavilerdir.  Metal görünümü estetik olarak rahatsız edici olsa da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Porselen Braket

Dişlerin ön yüzeyine yapıştırılan beyaz renkli seramik braketler ile uygulanan tedavidir.  Braketlerin diş renginde olması nedeniyle dışarıdan görünmesi ve anlaşılması zordur. Estetik açıdan bir rahatsızlık oluşturmaz.

Şeffaf plakla ortodonti

Diş teli tedavilerinde gelinen en son teknoloji olan şeffaf plak yöntemi, ağız içerisinden ölçü alınarak yapılan şeffaf plaklar ile dişleri düzeltmek için uygulanan telsiz ortodontik tedavidir. Telsiz ortodontik tedavi fırsatını sunan şeffaf plaklar’ın en önemli tercih edilme nedeni, dişlerin çapraşıklığını düzeltirken ortodontik tedavi görüldüğünün belli olmamasıdır.

Incognıto (LıngualBraketleme)

Dişlerin iç tarafına takılan ve dışarıdan gözükmeyen, diş telleri ile uygulanan tedavidir. Diğer ortodontik tedavilere göre tedavinin tamamlanma süresi daha uzun olabilmektedir.

Çürük sebebiyle dişlerinin erkenden kaybedilmesi,

Diş eti problemleri (periodontolojik problemler) sonucu oluşan dişlerin hareketleri

Doğumsal anomaliler (dudak, damak yarığı gibi)

Hatalı fonksiyonlar (ağız solunumu)

Zararlı alışkanlıklar (parmak emme, uzun süre emzik kullanma)

20 yaş dişlerinin yeterli yer bulamaması,

Diş gıcırdatma veya düşme, çarpma gibi travmalar nedenleriyle oluşmaktadır.

Ortodontik tedavi amacı ile diş çekilmesi hastalar tarafından karşılaşmayı istemeyecekleri bir durumdur. Diş çekimine karar verilirken; alt ve üst çenedeki çapraşıklık miktarı,hastanın yüz profili dikkate alınır. Daha başarılı bir ortodontik tedavi sonucu için vakaya bağlı olarak diş çekimi gerekebilir.

Ortalama 4-5 haftada bir kontroller yapılması yeterli olacaktır. Çekimli ortodontik tedavi görülüyorsa kontroller ilk aylar için daha sık olabilir.

Kopan braket tedaviyi etkileyeceği için en yakın zaman içerisinde hekimle görüşme sağlanması gerekir.Diş telinin batması durumunda diş teli mumlarını kullanılabilir.

Ortodontik tedavi sonrasında ön 6-8 diş sabitleyici tel ile dişler birbirine sabitlenir. Ortodontik tedavi bittiğinde güzel bir diş yapısına sahip olarak tedavi tamamlanabilir fakat, dişlerden tel ve braketler çıkarıldıktan sonra dişleriniz bir süre sonra eski yerlerine dönmeye çalışacaktır. Pekiştirme apareyleri burada devreye girerek diş eti, kemik ve kasların yeni konumlarına alışıp, kemiklerin sertleşmesi için geçen sürede dişlerin yerlerinde sabit durmalarını sağlar.

2018-06-05T06:50:30+00:00